CRASHVERVANGING

Bovenop de 6 jaar garantie op FOCUS-carbonframes en -vorken is de FOCUS-crashvervanging nu ook verkrijgbaar voor alle FOCUS-carbonframes en -vorken op modellen vanaf 2013.

FOCUS-crashvervanging - het aanbod:

 • 1e jaar na datum van aankoop: 50% korting op de retailprijs voor de frameset
 • 2e jaar na datum van aankoop: 30% korting op de retailprijs voor de frameset
 • 3e jaar na datum van aankoop: 20% korting op de retailprijs voor de frameset
 • Alle opgelopen vrachtkosten (portokosten, douanerechten enz.) en conversiekosten bij de geautoriseerde gespecialiseerde FOCUS-dealer zijn ten laste van de eindgebruiker.

Opmerking: Om u voor de garantie en de Crashvervanging te registreren, gebruikt u het speciale formulier dat voor de beide aanbiedingen geldt.

OPMERKING

Let op!: Helaas kunnen we alleen garantie / de crashreplacement bieden in die landen waar wij onze fietsen rechtstreeks verkopen. Neem voor meer informatie over de garantie en de wettelijke garantie in uw land contact op met de importeur of een plaatselijke vakhandelaar. Deze kunt u vinden in onze dealer locator.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij aankoop van een FOCUS-carbonfiets moet u de volgende punten met betrekking tot het gebruik van de FOCUS-crashvervanging in acht nemen.

 • Om van de FOCUS-crashvervanging gebruik te kunnen maken, moet u naar de FOCUS-website gaan en u online binnen 8 weken na de datum van aankoop registreren via het Garantie-/Crash-vervangingsformulier.
 • FOCUS-crashvervanging is alleen verkrijgbaar voor de originele koper.
 • FOCUS-crashvervanging geldt niet voor producten die al werden vervangen in het kader van de garantievoorwaarden.
 • De schade moet de functionaliteit in het gedrang brengen, m.a.w. cosmetische schade die alleen het voorkomen beïnvloedt, is uitgesloten.
 • De schade mag niet doelbewust veroorzaakt zijn. Als dat zo is, houdt FOCUS zich het recht voor om FOCUS-crashvervanging te schorsen.
 • FOCUS-crashvervanging moet worden verwerkt via een geautoriseerde gespecialiseerde FOCUS-dealer.
 • De beschadigde goederen moeten door een geautoriseerde gespecialiseerde FOCUS-dealer naar FOCUS worden teruggestuurd.
 • De reikwijdte van FOCUS-crashvervanging sluit voorafgaande vervanging van carbonframe en -vorken uit.
 • De reikwijdte van FOCUS-crashvervanging sluit een wijziging van model uit.
 • Als het relevante model binnen een periode van 3 jaar niet langer tot het FOCUS-productaanbod behoort, wordt u een geschikt vervangingsmodel uit het bestaande productgamma aangeboden.
 • Bij de teruggestuurde goederen moet u uw aankoopbewijs voegen, alsook een kopie van de bevestiging van registratie voor FOCUS-crashvervanging.
 

BEAT YOUR SCREEN TIME: 06.06. - 03.07.2022