FABRIEKSGARANTIE

Dankzij continue controles en het gebruik van de meest recente productiemethodes trachten we bij FOCUS onze eigen normen voor hoge kwaliteit, goed vakmanschap, lange levensduur en betrouwbaarheid na te leven. Om die reden kunnen we een uitgebreide fabrieksgarantie aanbieden op alle FOCUS-carbonframes, -vorken, -e-bike-frames en s-pedelec aluminiumframes.

U kunt uw fiets hier voor de fabrieksgarantie registreren.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE OP CARBONFRAMES EN -VORKEN

Onze "Made in Germany"-kwaliteit heeft de tand des tijds weerstaan. Sinds het model van het jaar 2013 biedt FOCUS een uitgebreid garantieprogramma voor alle FOCUS-carbonframes en -vorken.

Let op de volgende punten in de algemene garantievoorwaarden:

 • Indien binnen de garantieperiode van 6 jaar verwerkings- of materiaalfouten zichtbaar worden in uw carbonframe, of overeenstemmende carbonvork in geval van een racefiets, dient u contact op te nemen met uw gespecialiseerde FOCUS-dealer. De garantie geldt alleen voor de originele (eerste) eigenaar en is niet overdraagbaar. Als de fiets voor verhuur is gebruikt, geldt de garantie niet.
 • Garantieclaims worden door de gespecialiseerde FOCUS-dealer behandeld. Uw dealer voorziet en monteert uw nieuwe frame of vork.
 • De garantieperiode wordt niet verlengd in geval van een reparatie of vervanging.
 • Voor de lak van de FOCUS-carbonframes geldt een garantie van 2 jaar. Alle schade aan de lakafwerking nadat uw gespecialiseerde dealer uw fiets heeft geleverd, valt buiten de garantie.
 • Als uw model binnen de garantieperiode van 6 jaar niet langer tot het productaanbod behoort, krijgt u een geschikt vervangingsmodel uit het bestaande productgamma (kleur en afwerking kunnen verschillen van het originele model).
 • Gelieve het serienummer ook op te geven. Dit vindt u aan de onderkant van het onderste binnenlager. Ter hoogte van het binnenlager vindt u bij alle modellen ook een zilveren kwaliteitssticker, met daarop twee nummerreeksen elk bestaande uit negen cijfers. De bovenste nummerreeks wordt voorafgegaan door de letters “sn”. Dit is het ordernummer van de fabriek (serienummer). De tweede nummerreeks wordt voorafgegaan door de letters “pn”. Dit is het artikelnummer, dat start met 61 of 62. De modelnamen zijn als decors aan het frame bevestigd.

Om uw garantie van 6 jaar op het frame te activeren, moet u uw model, inclusief alle vereiste details, hier online binnen 8 weken na de datum van aankoop registreren. U ontvangt dan een bevestigingse-mail die u moet bewaren.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE GARANTIE VAN E-BIKES EN S-PEDELEC ALUMINIUMFRAMES

Onze beproefde en geteste kwaliteitsproducten zijn "Made in Germany". We bieden een verlenging van 10 jaar voor ons uitgebreide garantieprogramma voor frames van e-bike en s-pedelec aluminiummodellen.

 • In geval van verwerkings- of materiaalfouten die binnen de garantieperiode van 10 jaar barsten of breuken veroorzaken in het frame, dient u contact op te nemen met uw geautoriseerde dealer. De garantie geldt alleen voor de originele (eerste) eigenaar en is niet overdraagbaar. Als de fiets voor verhuur is gebruikt, geldt de garantie niet.
 • Garantieclaims kunnen alleen via uw gespecialiseerde dealer worden ingediend. Uw gespecialiseerde dealer zal u een nieuw frame bezorgen en het voor u installeren.
 • De garantie dekt geen normale slijtage of veroudering. Ook schade of fouten aan de lak van e-bike-frames zijn uitgesloten. Alle lakschade die ontstaat nadat uw gespecialiseerde dealer uw fiets heeft geleverd, valt buiten de garantie of aansprakelijkheid voor materiaalfouten. Als de fiets voor verhuur is gebruikt, geldt de garantie niet.
 • Het voorgeschreven regelmatige onderhoud moet door een geautoriseerde dealer worden uitgevoerd en in de onderhoudshistoriek worden vastgelegd.
 • Als uw model binnen de garantieperiode van 10 jaar niet langer tot het productaanbod behoort, krijgt u een geschikt vervangingsmodel uit het bestaande productgamma (kleur en afwerking kunnen verschillen van het originele model).
 • Gelieve het serienummer ook op te geven. Dit vindt u aan de onderkant van het onderste binnenlager. Ter hoogte van het binnenlager vindt u bij alle modellen ook een zilveren kwaliteitssticker, met daarop twee nummerreeksen elk bestaande uit negen cijfers. De bovenste nummerreeks wordt voorafgegaan door de letters “sn”. Dit is het ordernummer van de fabriek (serienummer). De tweede nummerreeks wordt voorafgegaan door de letters “pn”. Dit is het artikelnummer, dat start met 61 of 62. De modelnamen zijn als decors aan het frame bevestigd.

Om uw garantie van 10 jaar op het frame te activeren, moet u uw model, inclusief alle vereiste details, hier online binnen 8 (acht) weken na de datum van aankoop registreren. U ontvangt dan een bevestigingse-mail die u moet bewaren.

OPMERKINGEN

Deze garantie heeft geen impact op wettelijke claims tegen de verkoper voor materiaalfouten met betrekking tot geïmpliceerde garanties van toereikende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met andere woorden: indien uw fiets een fout vertoont die al aanwezig was op het moment van risico-overdracht (het risico wordt overgedragen op het ogenblik waarop de koper de fiets in ontvangst neemt zodra de aankoop is voltooid), waardoor de fiets van ontoereikende kwaliteit of ongeschikt voor het beoogde doel blijkt, kan de koper voor deze fout binnen twee jaar na deze datum een claim indienen tegen de verkoper.

We willen u er wel op wijzen dat in deze context, net als bij de garantie, alleen initiële fouten die, zichtbaar of verborgen, al aanwezig waren op het ogenblik van risico-overdracht als materiaalfouten en niet als normale slijtage worden beschouwd.

Let op de volgende informatie: Jammer genoeg kunnen we de garantie alleen aanbieden in de landen waar we onze fietsen rechtstreeks verkopen. Voor meer informatie over de garantie en de wettelijke garantie in uw land neemt u contact op met de importeur of een plaatselijke gespecialiseerde dealer. Deze vindt u met behulp van onze dealerzoekfunctie.

BEAT YOUR SCREEN TIME: 06.06. - 03.07.2022