Algemene voorwaarden ten behoeve van consumenten van FOCUS Bikes

 
 
Aan:

FOCUS Bikes
Rotenwaldstraße 158
70197 Stuttgart
Duitsland


Of per e-mail aan: info@focus-bikes.com
Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende product herroep:

 • Model/Naam fiets: FOCUS ________________________________________________________

 • Elektrische fiets: (ja/nee) _________________________________________________________

 • Framenummer fiets: _____________________________________________________________

 • Het product is besteld op _________________ en ontvangen op ______________________

 • Naam consument: _______________________________________________________________

 • Adres consument:_______________________________________________________________

 • Handtekening consument:________________________________________________________ • Naam:
  Datum:
  Plaats:

  BEAT YOUR SCREEN TIME: 06.06. - 03.07.2022