Crash Replacement

Naast de garantie van 6 jaar voor FOCUS-carbonframes en -vorken biedt FOCUS vanaf het modeljaar 2013 FOCUS Crash Replacement voor alle FOCUS-carbonframes en -vorken.
FOCUS Crash Replacement – zo werkt het:
• 1e jaar vanaf aankoopdatum: prijsverlaging ter hoogte van 50% van de verkoopprijs van de frameset
• 2e jaar vanaf aankoopdatum: prijsverlaging ter hoogte van 30% van de verkoopprijs van de frameset
• 3e jaar vanaf aankoopdatum: prijsverlaging ter hoogte van 20% van de verkoopprijs van de frameset
• Alle eventuele vrachtkosten (porto, invoerrechten, enz.) en ombouwkosten bij de erkende FOCUS-dealer zijn voor rekening van de eindconsument.

Opmerking: De registratie voor de garantie en Crash Replacement vindt plaats middels één formulier en geldt voor beide services.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

De volgende punten voor het gebruik van FOCUS Crash Replacement dienen bij de aankoop van een FOCUS carbonfiets in acht te worden genomen:

• Om gebruik te kunnen maken van FOCUS Crash Replacement, dient u zich hier op de FOCUS homepage binnen 8 weken na de aankoopdatum on line te registreren. De registratie vindt plaats middels het formulier Garantie/Crash Replacement.
• FOCUS Crash Replacement beperkt zich tot de eerste eigenaar.
• FOCUS Crash Replacement geldt niet voor producten die in het kader van de garantie reeds zijn vervangen.
• De werking van de fiets moet door de beschadigingen worden belemmerd. Dit betekent dat optische beschadigingen zijn uitgesloten.
• De schade mag niet opzettelijk zijn veroorzaakt. In een dergelijk geval behoudt FOCUS zich het recht voor FOCUS Crash Replacement te weigeren. • De afhandeling van FOCUS Crash Replacement dient via een erkende FOCUS-dealer plaats te vinden.
• Het beschadigde product moet door een erkende FOCUS-dealer aan FOCUS worden geretourneerd.
• Een voorafgaande vervanging van carbonframes en -vorken in het kader van FOCUS Crash Replacement is uitgesloten.
• Een modelvervanging in het kader van FOCUS Crash Replacement is uitgesloten.
• Indien het betreffende model binnen de periode van 3 jaar niet meer in het productportfolio van FOCUS beschikbaar is, wordt een adequaat vervangend model uit het bestaande assortiment aangeboden.
• Bij het in te dienen product moeten het aankoopbewijs en een kopie van de bevestiging van de registratie voor FOCUS Crash Replacement worden gevoegd.