Focus - Print Logo

FOCUS Crash Replacement

Naast de garantie van 6 jaar voor FOCUS-carbonframes en -vorken biedt FOCUS vanaf het modeljaar 2013 FOCUS Crash Replacement voor alle FOCUS-carbonframes en -vorken.

FOCUS Crash Replacement – zo werkt het:

 • 1e jaar vanaf aankoopdatum: prijsverlaging ter hoogte van 50% van de verkoopprijs van de frameset 
 • 2e jaar vanaf aankoopdatum: prijsverlaging ter hoogte van 30% van de verkoopprijs van de frameset
 • 3e jaar vanaf aankoopdatum: prijsverlaging ter hoogte van 20% van de verkoopprijs van de frameset
 • Alle eventuele vrachtkosten (porto, invoerrechten, enz.) en ombouwkosten bij de erkende FOCUS-dealer zijn voor rekening van de eindconsument.

Formulier

Opmerking: De registratie voor de garantie en Crash Replacement vindt plaats middels één formulier en geldt voor beide services.

|

Voorwaarden voor deelname

De volgende punten voor het gebruik van FOCUS Crash Replacement dienen bij de aankoop van een FOCUS carbonfiets in acht te worden genomen: 

 • Om gebruik te kunnen maken van FOCUS Crash Replacement, dient u zich hier op de FOCUS homepage binnen 8 weken na de aankoopdatum on line te registreren. De registratie vindt plaats middels het formulier Garantie/Crash Replacement.
 • FOCUS Crash Replacement beperkt zich tot de eerste eigenaar.
 • FOCUS Crash Replacement geldt niet voor producten die in het kader van de garantie reeds zijn vervangen. 
 • De werking van de fiets moet door de beschadigingen worden belemmerd. Dit betekent dat optische beschadigingen zijn uitgesloten. 
 • De schade mag niet opzettelijk zijn veroorzaakt. In een dergelijk geval behoudt FOCUS zich het recht voor FOCUS Crash Replacement te weigeren. • De afhandeling van FOCUS Crash Replacement dient via een erkende FOCUS-dealer plaats te vinden.
 • Het beschadigde product moet door een erkende FOCUS-dealer aan FOCUS worden geretourneerd. 
 • Een voorafgaande vervanging van carbonframes en -vorken in het kader van FOCUS Crash Replacement is uitgesloten. 
 • Een modelvervanging in het kader van FOCUS Crash Replacement is uitgesloten. 
 • Indien het betreffende model binnen de periode van 3 jaar niet meer in het productportfolio van FOCUS beschikbaar is, wordt een adequaat vervangend model uit het bestaande assortiment aangeboden.
 • Bij het in te dienen product moeten het aankoopbewijs en een kopie van de bevestiging van de registratie voor FOCUS Crash Replacement worden gevoegd.

|